Danh sách thành viên CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HỒNG PHÁT

STT Họ và tên Số CCHN Lĩnh vực hoạt động(vị trí chức danh) Thời hạn hợp đồng Ghi chú