Danh sách thành viên CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG KIẾN TA TẠI BÌNH ĐỊNH

STT Họ và tên Số CCHN Lĩnh vực hoạt động(vị trí chức danh) Thời hạn hợp đồng Ghi chú