Danh sách thành viên CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG THỦY

STT Họ và tên Số CCHN Lĩnh vực hoạt động(vị trí chức danh) Thời hạn hợp đồng Ghi chú