Danh sách thành viên CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG THIÊN PHÚ

STT Họ và tên Số CCHN Lĩnh vực hoạt động(vị trí chức danh) Thời hạn hợp đồng Ghi chú