Danh sách đơn vị đã được xét

STT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính Người đại diện pháp luật Giấy chứng nhận ĐKKD Số chứng chỉ Lĩnh vực Người chủ chốt
1 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG KIẾN HƯNG Số 420/82 đường Quang Trung, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, , Lê Văn Phước 4101614853 BID-00067383
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Lập thiết kế quy hoạch xây dựng Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
2 CÔNG TY TNHH TV ĐT XD & TM THUẬN HƯNG Số 56 Lê Thánh Tông, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, , Nguyễn Thanh Tuấn 4101605217 BID-00067382
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
3 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ A&E Xóm 2, thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, , Đào Thành Tựu 4101616642 BID-00067384
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
4 CÔNG TY TNHH TCXD THANH SƠN QL 19B, xóm 10, thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, , Bùi Hoài Thanh 4101611958 BID-00067381
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi, đê điều) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 09/09/2022 08/09/2032
5 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TM PHÚC HUY Tổ 10, KV Liêm Trực, Phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, , Trần Văn Chiến 4101617607 BID-00066733
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
6 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MINH CHÁNH Thôn Phong An, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, , Lê Văn Thới 4101466524 BID-00066732
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
7 CÔNG TY TNHH TV TK XÂY DỰNG ANH KHÔI Thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, , Trương Văn Ngon 4101591081 BID-00066731
Thi công công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 26/08/2022 25/08/2032
8 CÔNG TY TNHH TƯ VÂN XÂY DỰNG L&T 115 Nguyễn Đình Hoàng, Phường Nhơn Bình, Thành phố. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, , Nguyễn Văn Hùng 4100620371 BID-00002938
Khảo sát xây dựng Địa hình (trừ lập quy hoạch) Hạng II 08/08/2022 07/08/2032
Khảo sát xây dựng địa chất công trình Hạng II 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng II 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) Hạng II 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (thoát nước) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
9 CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO TẠI MIỀN TRUNG 260 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, , Lê Mạnh Phước 0100107123-003 BID-00018659
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, nhà công nghiệp Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ, đường bộ) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
10 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO HÙNG Thôn Mỹ An, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, , Hoàng Trung Tín 4101617780 BID-00066435
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (đường bộ) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Khảo sát xây dựng Địa hình (trừ lập quy hoạch) Hạng III 08/08/2022 07/08/2032
Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (cầu đường bộ) Hạng III 26/08/2022 25/08/2032